Doetinchem
De eerste aanzet voor de Doetinchem pagina is er. Nicht Dieuwke vond een foto van een huis met de gevel-tekst "BERGZICHT". Op de achterkant staat: "Sterfhuis van Ds. Sipke Huismans te Doetinchem".
Neef Sytse zocht op Google Maps naar "Bergzicht" en kwam toen hier terecht:
Dit was de Rabobank. Het nieuwe bankgebouw staat er naast. Dit gebouw dient nu als huisvesting voor maatschappelijke organisaties. En van die organisaties is Buurtplein.
Buurtplein gebruikt in zijn adres-aanduiding het volgende:

Ik heb contact met hen gezocht. Zij vertelden dat dit inderdaad de plek was van de vroegere villa Bergzicht.
Villa Bergzicht is in 1913 aangekocht door de Gereformeerde Kerk. Het was de bedoeling om in de gigantische tuin die er bij hoorde, een kerk te bouwen. Maar daar is het nooit van gekomen.

Doetinchem op de geschiedenispagina van de
Gereformeerde Kerken in Nederland
Klik op deze link om naar die pagina te gaan:
https://gereformeerdekerken.info/2020/06/16/de-gereformeerde-kerk-te-doetinchem-2/

De rekkelijken en de preciezen

Pake was een groot voorstander van interkerkelijke samenwerking.
Immers zijn vriend G A Wumkes was Hervormd.

Samen werkten ze aan de vertaling van de Bijbel naar het Fries.

Maar dat een vrijzinnige collega voorstelt om gezamelijk een dienst te houden, gaat een stap te ver.

Principes zijn nu eenmaal principes.


Diverse krantenknipsels