It Wite Tsjerkje fan Zevenhoven
Wylst ik op de televyzje oan it sneupen wie, kaam ik tafallich by it programma "BinnensteBuiten", wryn de Wite Tsjerke fan Zevenhoven te sjen wie.

Karin en Albert den Hertog kochten de tsjerke yn 2018 en se ferbouwden it yn in goed isolearre wenning. En se diene it sa goed dat se sels de "Pieter van Vollenhovenpriis" wnen.

De PKN-tsjerkeried hat har ek tal fan histoaryske dokuminten fan de eardere Grifformearde Tsjerke tafertouwd.

Sjoch hjirnder twa prachtige foto's fan 'e tsjerke en de pastorije. (de pastorije is der net mear). Ek stjoerden se my wat artikels fan lde tsjerke-bldden dy't Pake neamden.
Dit binne hilaryske stikken hjir en dr.

As'to ​​de tstjoering fan "BinnensteBuiten" sjen wolst, klikje dan hjirre.  

It Wite Tsjerkje fan Zevenhoven hat ek in webside:   Nei de webside.