Score berekening Bridge club Heeg
De totalen van alle tafels worden opgeteld in de MP-kolom (Matchpoint). Deze kolom bevat nog geen correcties voor 'stil zitten' en 'invallers'. Deze correcties worden bij het omrekenen van MP naar procenten doorgevoerd. Staat er in de kolom 'inv' (invallers) iets ingevuld dan vindt er een correctie plaats.
Met ingang van het seizoen 2019/2020 gaat het nieuwe wedstrijdreglement in werking.
Hier komen twee nieuwe begrippen in voor:
a in de invallers-kolom en
EGS, Eigen Gemiddelde Score, (die eerder behaalde is in de huidige competitieronde).

Correcties
1 ►  Een 1 in de 'inv' kolom betekent: 1 invaller, men krijgt wel de normale score.
De 1 wordt toch ingevuld; namelijk i.v.m. promotie en beker.

2 ►  Een 2 in de 'inv' kolom betekent: 2 invallers, men krijgt de EGS, met een maximum van 50%. Gebeurt dit op de eerste speelavond van een ronde, dan krijgt dit paar 50%.

0 ►  Een 0 in deze kolom betekent: Afwezig zonder tijdige afmelding. Dit paar scoort 25%.
Omdat dit al een stevige straf is wordt deze score bij het berekenen van de EGS buiten beschouwing gelaten. Anders zou de straf steeds maar terug komen.

a ►  Een a in de 'inv' kolom betekent: Afwezig en meer dan 6 uren voor aanvang van de wedstrijd afgemeld bij de wedstrijdleider. Men scoort de EGS met een maximum van:
1e keer a: 50%, 2e keer 45%, 3e keer 40%, verder 35%.
Gebeurt dit de eerste zitting dan krijgt men 50% (omdat de EGS dan nog 0 is)

s ►  Een s in de 'inv' kolom betekent: Stilzittafel, men heeft een tafel niet gespeeld omdat er geen tegenstander was. Dit verhoogt de score met 6/5. Dat wil zeggen: voor de niet gespeelde tafel krijgt men het gemiddelde van de andere tafels erbij.

s1►  s1 is de combinatie van stilzitten en één invaller: beide correcties worden doorgevoerd.

= ►  Een = teken in de invallers kolom geeft een arbitraire 50% score.

Doorberekening
Het resultaat in de % kolom telt door naar de 'periode' kolom en de 'jaar' kolom.
De kolom 'tot vandaag' onthoudt het resultaat van de voorafgaande wedstrijden.
Zo zijn er nog twee kolommen die het eindresultaat van de periodes moeten onthouden.

Signalering
►  Een sterretje in de laatste kolom in de A-lijn betekent dat dit paar niet het hele jaar in de A-lijn heeft gespeeld, waardoor het geen clubkampioen kan worden.

►  Een rode achtergrond in de * kolom wil zeggen dat dit paar over het hele jaar vaker dan 5 keer 1 of 2 invallers heeft gehad of afwezig was en kan daardoor geen kampioen worden.

►  Een rode achtergrond in de 'inv' kolom betekent: Dit paar heeft in deze periode 4 keer of vaker invallers gehad of was afwezig. Daarom kan het in deze periode niet promoveren, maar degradeert.
 
   Regels voor de combitafel
Als er in beide lijnen sprake is van een stilzittafel, kun je de stilzitters tegen elkaar laten spelen.
De spelers uit de A-lijn zitten altijd NZ en die van de B-lijn altijd OW. Daardoor kun je de A-lijners onderling vergelijken. Dat zelfde geldt voor de B-lijners.
De stilzitters spelen aan een aparte tafel: de combitafel.
Puntentelling: Aan de combitafel spelen altijd 12 paren. Dus de top is 10. De maximum score aan deze tafel is 40. En het gemiddelde dus 20 MP.
In een lijn met 9 paren is de gemiddelde score 12 MP. Bij 11 paren is dat 16 MP. Als je de punten van de combitafel zondermeer mag meenemen naar jouw lijn, dan word je enorm bevoordeeld. Omgekeerd kun je ook enorm benadeeld worden.
Dus moet er gecorrigeerd worden.
De formule is:
                      punten van de combitafel                                                 
                      ----------------------------    X   de top van je eigen lijn
                        top van de combitafel
In de uitslag zie je 2 kolommen met een C erboven. De eerste laat de MP's zien zoals ze gescoord zijn. Hier kun je zien wie tegen wie gespeeld heeft. De rechter kolom is de gecorrigeerde kolom die meetelt in de eindscore.