24uurpd
Mijn alternatief voor de Oosterscheldekering
In 1977 werd er nog volop gediscussieerd over de methode van afsluiting van de Oosterschelde. Het Veersegat en het Haringvliet waren reeds afgesloten.
Er waren plannen om de Oosterschelde halfopen te houden en in geval van nood met grote schuiven af te sluiten. Een vreselijk duur plan. Wat was het doel van het half open houden.
Was het verversen het doel? Of het behoud van het getij?

Ik heb er toen een stuk over geschreven. Maar eerst alles nagerekend, met behulp van de formules die ik van een vriend Douwe Joustra had gekregen.
Douwe en Jos Joustra hebben wij leren kennen toen wij in Kameroen woonden.
Douwe werkte daar als ingenieur weg- en waterbouw.

Toen het plan klaar was, was het nog een heel gedoe om het op papier te krijgen. Computers bestonden nog niet. Het moest naar tientallen instanties en mensen verstuurd worden. Dus de stencilmachine. En foutje op typmachine en ik kon weer overnieuw beginnen. Hieronder de originelen zoals ze destijds zijn gepubliceerd.

Het originele plan
delta 3
delta 1
delta 2
delta 4
delta 5
delta 6
delta 7
delta 8