24uurpd
Admin+ , Ledenbestand en boekhouding voor verenigingen
Admin+ is een administratieprogramma voor vereningingen. Het bevat een ledenbestand met daaraan gekoppeld een module voor het afdrukken van nota's en / of acceptgiro's.
De declaratiemodule is gekoppeld aan het debiteurenbestand en de boekhouding.
Bij het binnenkomen van de contributies hoef je alleen maar het notanummer in te vullen en de boekhouding doet de rest. Omdat het programma ook geschikt is voor BTW-plichtige verenigingen, kun het boekjaar verdelen in periode's van een maand of een kwartaal (of anders). Van elke periode kun je een periodebalans met BTW-verslag maken.
Verder kun je etiketten, enveloppen en brieven adresseren.
Natuurlijk kun je van alles afdrukken: ledenlijsten of bepaalde selecties daarvan, en alles van de boekhouding: saldibalansen, periodebalansen, rekeningkaarten, dagboeken enzovoort.
Het programma is ook geschikt voor jouw privéboekhouding. Het is echter niet gemaakt voor bedrijven.
Wat voor verenigingen gebruiken Admin+ tot nu toe?
Het is ruim 25 jaar geleden begonnen met een VVV; vandaar de mogelijkheid voor BTW administratie. Later zijn daar bij gekomen een ponyclub, een watersportvereniging, een tennisclub en  een bridgeclub. De jongste gebruikers zijn een diaconie en een begraafplaats. Ik heb het programma steeds aangepast aan de wensen van de gebruikers, met dien verstande dat ik maar één versie onderhoud en die moet geschikt zijn voor alle gebruikers.
Download en installatie
Ga hier naar de download-instructie voor XP.

Ga hier naar de download-instructie voor Vista en Windows 7.

Start de  download hier  of aan het eind van de download-instructie.
Is er gebruikershandleiding voor Admin+ ?
Ja, de gebruikershandleiding zit in het programma ingebouwd.
Maar je kunt hem ook hier bekijken.
Kan ik meerdere administraties beheren met Admin+?
Ja, dat kan. Maar ik raad je aan om in dat geval even contact met mij op te nemen.